norden

Nordens opinionsundersökning


Föreningen Norden har låtit göra opinionsundersökningen Hur ser svensken på Norden? för att få information om svenskars kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer.

 

Vi svenskar identifierar oss mer med Norden än med våra yrken. Det här visar en ny undersökning som gjorts av United Minds, på uppdrag av Föreningen Norden, där 2 500 svenskar har tillfrågats. Undersökningen presenterades 11 april i Stockholm. Svaren visar också att nästan 30 procent kan tänka sig att jobba i ett nordiskt grannland, medan betydligt färre är benägna att flytta.


Undersökningen visar även att Norden är en stark gemensam marknad. Nästan varannan privatanställd och hälften av egenföretagarna har gjort affärer med nordiska länder. De flesta vill se mer av nordiskt samarbete, oavsett om det gäller handel, kultur, arbete, miljö eller forskning.


 

Ladda ner och läs

 

Opinionsundersökningen Hur ser svensken på Norden? sammanfattning (1.48MB)


Powerpointpresentation av opinionsundersökningen

 

Opinionsundersökningen Hur ser svensken på Norden? hela (7.22 MB)

 

Opinionsundersökningen kan köpas i vår webbshop 

 

 

 

Faktablad utifrån opinionsundersökningen


Om att arbeta i Norden 

 

Om att handla i Norden


Om att resa i Norden

Om att studera i Norden

Om värderingar

 

 

Opinionsundersökningen i media


 

Dagens Industri (12 april 2012)

 

SR, Morgonpasset i P3 (12 april 2012, spola fram till 1:10:00 i programmet)

 

Sammanfattning av mediagenomslag (ppt) 

 

 

Se presentationen och diskussionen på Youtube

Norden i Fokus kanal

 

 

Del 1

 

Del 2 


 


Hitta din lokala förening