26 oktober 2010

Europa måste gå före, Norden kan visa vägen

I förra krönikan efterlyste jag en politik för hållbarhet som Norden skulle kunna driva.


Några konkreta inslag i en sådan politik borde vara:

 
• En kraftfull satsning på ny infrastruktur, forskning och utbildning som lägger grunden för jobb och välfärd i framtiden. Det är mycket viktigare än att vara Europa bäst på att ha budgetöverskott. När arbetslösheten är 8 procent (Sverige) är det inte läge att samla i ladorna. Norden bör samarbeta både om utbyggnaden av infrastrukturen, t.ex. järnvägsutbyggnaden och forskning/utbildning.


• En politik som styr inriktningen av innovationer och investeringar i näringslivet mot grön teknik och energi genom höjda skatter på koldioxid. Det skulle ge marknaden incitament att satsa på hållbarhet i stället för fortsatt klimat och miljöförstöring


• Nya och förändrade regelsystem som både skapar nya jobb och minskar utsläppen, t.e.x. genom energieffektivisering för bostäder,byggande och industrier. Europa måste gå före, Norden kan visa vägen.  Den europeiska marknaden med ca 500 miljoner konsumenter är världens största. Om vi genom EU bestämmer att här får man inte längre köra bensindrivna bilar år 2020 ställer världens bilfabriker (och regeringar) om.


•  Ett modernt skattesystem som har lägre arbetsgivaravgifter på personliga tjänster (vård, omsorg, utbildning, kultur, hushållstjänster m.m.) skulle bidra till hållbarhet, välfärd och släppa loss tillväxten av tjänstesektorn. Därmed skulle arbetslösheten minska och skatteunderlaget öka.

 
• En långsiktig politik för öppenhet och invandring som betyder att både arbetskraftsförsörjning och integrationen, rätten till jobb säkerställs.

 

Norden är en del av Europa, de europeiska länderna är våra nära partners. Vi har ett gemensamt maskineri genom EU som kan göra en viktig skillnad i världen. I en tid då det verkligen skulle behövas ett starkt Europa är EU kraftigt försvagat. De stora länderna som länge - alltid - burit upp Europa-samarbetet är inåtblickande och prioriterar nationella positioner.

Det är regeringarna, som är medlemmar i EU som kan göra EU starkt igen. Norden kan ta initiativ och driva på för ett mer handlingskraftigt och dynamiskt EU. Norge är genom EES-medlemsskap och sina stora bidrag till EUs budget en de facto medlem av det europeiska samarbetet.

 

Tillsammans skulle Norden kunna göra skillnad.

Kristina Persson
Ordförande i Föreningen Norden

 Kommentarer:


Skriv en kommentar
 
 

För att undvika spam ber vi dig att fylla i orden nedan innan du publicerar din kommentar.

Hitta din lokala förening