14 oktober 2010

Medlemsvärvning pågår!

Varje år får Föreningen Norden ca 1 000 nya medlemmar. Det är vi verkligen glada över och vi tolkar det som att vi har en intressant verksamhet och kan nå ut med vårt budskap – men vi kan bli bättre på det! Föreningen Norden vill främja det mellanfolkliga samarbetet i Norden. En viktig uppgift framöver är att engagera fler nordbor med utomnordisk bakgrund i vår förening! I Föreningen Nordens nya principprogram, taget av fullmäktige 2010, lyfter vi fram viktiga värdeord för vår förening: öppenhet, engagemang och påverkan!
 
Under de senaste åren har vår förening förlorat fler medlemmar än nya har tillkommit. Även om antal medlemmar inte är det enda avgörande för en förenings framtid så spelar det ändå roll om vi vill kunna påverka. Nya medlemmar för med sig nya idéer och nya krafter. Genom att vi blir fler kan vi synas och höras bättre!


Det är lokalavdelningarna i vår förening som värvar medlemmar och gör det med den äran idag. Vi vill dock också från centralt håll stötta arbetet med medlemsvärvning. Därför har Föreningen Norden nu påbörjat en period med särskilda satsningar på värvning. Målet är att behålla nuvarande medlemskvot och i förlängningen höja medlemstalet i vår förening.

 

Under tiden oktober-december 2010 pågår en medlemsvärvningskampanj i Föreningen Norden som innebär att varje ny medlem får en extra bonus, en bok och en Nordentröja, om han/hon blir medlem i föreningen. Webben, framför allt  www.norden.se och annonsering via b l a google adwords är främsta kanalerna i medlemsvärvningskampanjen under hösten.

Uppmuntra gärna vänner, familj och bekanta att bli medlemmar i Föreningen Norden. Kanske kan vi alla värva en ny medlem till föreningen? Vi kommer inför julen även att ta fram ett presentkort för att ge bort ett Nordenmedlemskap i julklapp. Håll utkik efter detta på www.norden.se

 

Under 2011 kommer medlemsvärvningen att fortsätta, om än i lite annan form. De fem bästa lokalavdelningar som höjer sina medlemstal (i jämförelse med medlemssiffror året innan)  under perioden 1 januari-31 mars 2011  tävlar om penningbidrag för avdelningarnas verksamhet . Varje lokalavdelning som engagerar sig i medlemsvärvningskampanjen kommer även att få ett bokpaket.

 

Lycka till med medlemsvärvningen!

 


Yvonne Norrgård
Organisationssekreterare Föreningen NordenKommentarer:


Skriv en kommentar
 
 

För att undvika spam ber vi dig att fylla i orden nedan innan du publicerar din kommentar.

Hitta din lokala förening