18 augusti 2010

På gång i Ungdomsförbundet

Just nu är det många spännande initiativ på gång! I denna stund som jag skriver är flera av de nordister som delar Föreningen Nordens Ungdomsförbund och Föreningen Nordens värderingar på Svalbard och har världens äventyr.

Jag gör min tredje vecka som vik. Generalsekreterare för FNUF, och ser mycket fram emot alla de aktiviteter och arrangemang som anordnas i Norden, nationellt och lokalt. Aktiviteter med samma mål, dvs. att främja samarbetet och förståelsen mellan människor i de nordiska länderna genom resor, möten och utbyten i hela Norden.

Några av de aktiviteter som står framför FNUF är norras lokalavdelnings kickoff med grillning, idégenerering och planering samt Uppsalas lokalavdelnings resa till Köpenhamn för bl.a. studiebesök på Nordiska Ministerrådet, utbyte med lokalavdelningen i Köpenhamn. Lite senare i höst finns det också planer på att anordna spelkvällar med andra ungdomsförbund, bastuflotte och gränsfotboll för unga i Norge och Sverige och annat roligt!

I år står FNUF Sverige även värd för Café Norden som äger rum den 5-7 november i Pajala. Syfte med Café Norden är att skapa intresse för nordiskt samarbete, möta och utbyta tankar och idéer med unga i de nordiska länderna och att öka kunskapen om de svenska nationella minoriteternas språk. Planeringen pågår för fullt och mer info kommer finnas på FNUFs hemsida inom kort.

Ett annat stort och viktigt arrangemang som är på gång är Globsol, med temat internationella handelsvillkor, där medlemmar kan söka bidrag från FNUFs lokalavdelningar för att delta.

Det är genom aktiviteter och arrangemang som dessa tilliten och förtroendet människor emellan ökar och där unga människor får möjligheten att växa. När medlemmar själva deltar och/eller driver projekt och frågor som är viktiga i den nordiska rörelsen skapas möjligt att påverka i sitt samhälle och i sin omvärld.

Jag ser fram emot hösten!
/Madeleine Fridh
Vik, generalsekreterare Föreningen Nordens UngdomsförbundKommentarer:


Skriv en kommentar
 
 

För att undvika spam ber vi dig att fylla i orden nedan innan du publicerar din kommentar.

Hitta din lokala förening