12 augusti 2010

Uttalande från Nordisk folkriksdag i Mariehamn

Nordisk Folkriksdag har varit samlad i Mariehamn 29 juli - 1 augusti på den demilitariserade fredens ö – ÅLAND - mitt i ett nedsmutsat Östersjön.

 

Ett huvudtema var möjligheten till en NY NORDISK UNION, där Professor Johan Galtung var huvudtalare. Johan Galtung betonade vikten av att återskapa en gemensam nordisk insats vad gäller internationell konfliktlösning och efterlyste ett ökat mellanfolkligt samarbete på detta område.

 

Ett annat tema var ”Från Köpenhamn till Mexico”, där klimatsituationen i världen behandlades med konkreta exempel på lokala initiativ som kan ha stor betydelse för en bättre, hållbar utveckling, lokalt och globalt.

 

Från Åland fick Folkriksdagen höra om kampen mot GMO - grödor och om ett blåmusselprojekt som kan bidra till att rena havet. Från Danmark underströks den förnyelsebara energins potential med betoning på vindkraft. Folkriksdagens deltagare betonade vikten av folkrörelsernas engagemang i arbetet för att motverka föroreningar både från atomvapen och kärnkraft särskilt i Östersjöregionen. Från Åland – ett ö- rike i Östersjön - förs nu facklan till Väst - Norden och ett annat ö - rike, Färöarna, som erbjudit sig att arrangera sin första Nordiska Folkriksdag, i juli-augusti 2011.

 

Nordisk Folkriksdag uppfordrar alla engagerade folkrörelser och enskilda att fortsätta arbetet för en tätare nordisk samverkan inom alla områden, inte minst det kulturella som tillsammans med vår gemensamma historia skapar de band som binder oss samman. Vi hoppas också på ett stort nordiskt deltagande på Folkriksdagen i Torshavn på Färöarna 2011.

 

För mer information om årets Folkriksdag på Åland och den kommande på Färöarna, se www.fritnorden.dkKommentarer:


Skriv en kommentar
 
 

För att undvika spam ber vi dig att fylla i orden nedan innan du publicerar din kommentar.

Hitta din lokala förening