27 juni 2011

Medlemsstrategi

 Föreningen Norden arrangerade en distriktsfunktionärskurs 6-7 maj 2011 i Stockholm. Ett trettiotal personer deltog i konferensen. På http://www.norden.se/Nordenfakta/Tipset/

finns ett referat från konferensen för den som är intresserad av att veta mer vad som hände under dagarna.

 

En viktig fråga som diskuterades på konferensen var medlemsstrategi och medlemsvärvning. Föreningen Norden har ca 15 000 medlemmar idag. Många av våra medlemmar har varit med länge och det är vi glada över. Varje år får vi också ca 1 000 nya medlemmar men förlorar något fler vilket innebär ett totalt tapp om 1 000 medlemmar varje år. Det blir spännande att se om vi nu lyckats med målsättningen att under året stoppa medlemstappet. Vi har under 2010 och 2011 satsat på olika typer av medlemsvärvningskampanjer. Det ser positivt ut för tillfället och det betyder att vi kanske med relativt enkla medel lyckats vända utvecklingen, i alla fall just nu.

 

Är det då viktigt att vi räknar våra medlemmar och tänker strategiskt när det gäller medlemsvärvning? Ja, om vi vill vara en organisation med en stark röst i samhället är det naturligtvis av betydelse att vi kan få fler att intressera sig för vår förening. Men ofta handlar det om mycket enkla insatser som vi kan göra - som att fråga någon i vår omgivning om de vill bli medlem. Kanske kan vi också intressera helt nya målgrupper för vår idé. Men om vi bara rör oss i egna grupperingar når vi inte nya målgrupper. Så varför inte pröva bjuda in nyinflyttade på orten till en träff med Norden? Eller pröva arrangera en programpunkt med ett helt nytt tema – det kanske blir en succé och lockar fler att bli medlemmar?

 

Robert Lindh , Verksamhetskonsulent på IOGT-NTO var gästföreläsare på distriktskonferensen och berättade lite om hur nykterhetsrörelsen jobbat med medlemsvärvning de senaste åren :

 

 - Pröva på- första året gratis medlemskap

-  En första medlemsvärvningssatsning genom att närvara på Rhapsody in Rock

-  Medlemsvärvningsstrategi utformades; t ex värva x antal medlemmar, under vilken period?

-  Utvecklingskonsulenter, ansvariga för värvning

-  Mål och delmål har satts upp; t ex 6 000 nya medlemmar 2011 och 800 värvare (kostnaderna för värvningen tar IOGT NTO centralt) - Premietrappa -  IOGT-NTO har en budget för medlemsvärvningen: 2 milj. Finansiering av medlemsvärvningen b l a genom Miljonlotteriet - Resor och andra vinster för medlemsvärvare

-  Medlemsvärvningsaktiviteter

-  Nyhetsbrev för värvare

 

Medlemsvärvningsstrategi:

 

Fråga om man vill bli medlem!

Fråga flera – möta många människor

Fråga flera gånger... övertyga – inte övertala

Distrikten ska skaffa så många värvare som möjligt

Internt stöd, värvarblock, värvar manual, nyhetsbrev…

Värvare, namnet på den som värvat står på inbetalningskortet – personlig tävling

 

Några viktiga frågor att ställa oss:

 

Varför ska vi ha nya medlemmar?

Vad har vi att erbjuda våra medlemmar?

Kan vi ta hand om nya medlemmar?

Vill vi ha nya medlemmar?

Vad kan man göra på avdelningsnivå?

 

1. Gör en medlemsvärvningsstrategi exempelvis netto nya medlemmar om 5 - 10 år

2. Ha en ansvarig för medlemsvärvningen

3. Sätta upp mål och delmål för värvningen

 

Några bra verksamhets- och värvningsexempel från landet som nämndes på konferensen:

 

- Föreningen Norden i Västerås, värvade nya medlemmar vid entrén till aktiviteterna.

- Föreningen Norden i Bjurholm, bjöd in nya nordbor till en träff i Norden - det blev succé!

- Föreningen Norden i Hudiksvall, arrangerar resor - en verksamhet som ger många nya medlemmar.

 

Naturligtvis handlar medlemsstrategi också om delaktighet och engagemang. Om att våra nuvarande medlemmar har betydelse och kan påverka!

 

Yvonne Norrgård, 2011-06-27Kommentarer:


Skriv en kommentar
 
 

För att undvika spam ber vi dig att fylla i orden nedan innan du publicerar din kommentar.

Hitta din lokala förening