norden

Svensk-isländska samarbetsfonden

 

Stiftelsen Svensk-isländska samarbetsfonden är en bilateral statlig fond för främjande av samarbete mellan Island och Sverige. Stiftelsen ska främja svensk-isländskt samarbete, ömsesidigt kulturutbyte samt information om svenska och isländska kultur- och samhällsförhållanden. Fonden utdelar årligen resebidrag för bilateralt samarbete mellan dessa länder främst inom kulturens, utbildningens och forskningens områden. Fondens kapital är cirka 4 miljoner SEK.

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn

 

Sænsk-íslenski samstarfssjóðurinn er opinber sjóður sem hefur það að markmiði að stuðla að auknu samstarfi milli Íslands og Svíþjóðar. Markmið sjóðsins er að auka samvinnu milli landanna auk þess að efla þekkingu á íslenskum og sænskum menningar- og samfélagsmálum. Sjóðurinn úthlutar árlega styrkjum til samstarfsverkefna milli Íslands og Svíþjóðar á sviði menningar-, menntunar og vísindamála. Í sjóðnum eru um 4 miljónir SEK.

 

Fonden delar ut resebidrag en gång per år. Årets ansökningsomgång avslutades den 1 februari. Beviljningsmötet var i början av maj. Nästa ansökningsomgång börjar vid årsskiftet 2014/15 och sista ansökningsdag är 1 februari 2015. Aktuell ansökningsblankett kommer att finnas här då.

 

Riktlinjer för ansökan

 

Styrelse

Från Island:

Guðný Helgadóttir, kontorschef, ordförande 2014

Ásdís Eva Hannesdóttir, direktör, Island

Haukur F. Hannesson, Ph.D.

 

Från Sverige:

Göran Montan, riksdagsledamot, viceordförande 2014

Lars-Erik Edlund, professor 

Eva Smekal, fil.mag.

 

Sekretariatet
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm
Telefon +46(0)8-506 113 00
svensk-danskafonden@norden.se

 

Britta Nygård
Fonddirektör
+46-(0)8-506 113 07

+46 708 438875

britta@norden.se

 

Maria Grunditz
Kamrer
+46-(0)8- 50611313
maria@norden.se 


Hitta din lokala förening