norden

Föreningen Nordens böcker

Trettio

SLUT

 

Föreningen Nordens årsbok 2014 heter Trettio och innehåller ett urval av bilder från Biskops- Arnös Fotoskolas 30-åriga verksamhet.

 

Ladda ner Studiehandledningen - Klicka här!

 Beställ: st.  

Nordiska röster - Om Europas framtid

Nordiska röster - Om Europas framtid är en antologi producerad av tankesmedjan Global utmaning. I antologin medverkar 16 nordiska politiker, akademiker och skribenter, som ger oss sin syn på Europas framtid och den kris som vi genomlever just nu.

Till boken tas en studiehandledning fram under våren 2013.

Antologin beställs på Vulkan Beställ


Beställ: st.  

Härlig är Norden

Föreningen Nordens årsbok 2013 Härlig är Norden är författad av Bengt Lindroth. Bengt har som journalist bavakat Norden i 50 år, bl.a. som Sveriges Radios Nordenkorrespondent. I boken porträtteras de nordiska länderna via ett antal portalgestalter vars arv lever än idag: CG Mannerheim, Fridtjof Nansen, NFS Grundtvig, Halldór Laxness och Astrid Lindgren.

Ladda ner studieplanen - Studieplan

Boken kostar 200 SEK plus porto (40 kr)Beställ: st.  

Planeringshandbok verksamhet

Föreningen Nordens generalsekreterare Bo Andersson har producerat en handbok för verksamhetsplanering utifrån fullmäktiges beslut.

Ladda ner den som pdf här eller beställ den för 10 SEK/st (självkostnadspris).

Bilaga till planeringshandboken.Beställ: st.  

Värvningshandbok "Vi vill mer!"

Föreningen Nordens generalsekreterare Bo Andersson har producerat en handbok i medlems- och ledarrekrytering.

 

Boken kan laddas ner som pdf här och beställas i tryckt format à 12 SEK/st (självkostnadspris).Beställ: st.  

Förbundsstaten Norden-filmad föreläsning

En filmad föreläsning med Gunnar Wetterberg våren 2012.
Pris: gratis!Beställ: st.  

Opinionsundersökningen

Föreningen Norden gjorde 2012 opinionsundersökningen Hur ser svensken på Norden? för att få information om svenskars kunskap och inställning till samarbete mellan våra grannländer.  Undersökningen säljs i tryckt form för 20 SEK/ st (Nordenmedlem) och 30 SEK/st (icke Nordenmedlem). Den kan även laddas ner här. En presentation (ppt) kan laddas ner här.Beställ: st.  

Ett nordiskt rum

Ett nordiskt rum. Historiska och framtida gemenskaper från Baltikum till Barents hav. Redaktörer är Jenny Björkman, Björn Fjaestad och Jonas Harvard.

Boken säljs enbart till medlemmar, REA Nytt pris 40 SEK + porto.

Studiehandledningen till boken kan laddas ner här.Beställ: st.  

Förbundsstaten Norden

Förbundsstaten Norden är Föreningen Nordens årsbok 2011.
Norden 2030: De fem nordiska länderna har smält ihop till en förenad politisk federation - Förbundsstaten Norden. Utopi eller verklighet?
Samhällsdebattören Gunnar Wetterberg argumenterar sakligt och precist över en ny nordisk förbundsstat.


Medlemspris: 110 SEK + porto
Ej medlem 130 SEK + porto
Studiehandledning: 50 SEK + porto


Studiehandledningen till boken kan laddas ner här.

 Beställ: st.  

Bonusböcker

Bonusbok

Vid beställning av böcker får du välja en bonusbok gratis!

 

Följande böcker är bonusböcker:
(skriv i meddelandefältet vilken bok du önskar!)

 

Fångstkultur i Västnorden (begränsat antal kvar)

Nordkalottkonferensene och Nordkalottens framtid


I Sverrig

 

Svenskerna var vi halveis i krig med

  

Finskan - ett svenskt språk

 

Att leva i den bästa av världar

  

Finsk språksnurra

 

 


 Beställ: st.  

Slesvig - ett gränsland i Norden

Slesvig - ett gränsland i Norden
Föreningen Nordens årsbok 2010 handlar om det komplicerade förhållande Schleswig/Slesvig, Danmarks, men också Nordens, landgräns mot söder.
Boken heter Slesvig - ett gränsland i Norden och det upp Slesvigs historia men också dagens situation och nuvarande förhållanden, med den danska minoriteteten på den tyska sidan och motsvarande tyska på den danska sidan.

REA, Nytt pris! Boken kostar 40 SEK för medlemmar + porto(40 SEK)Beställ: st.  

Nordismen inifrån

Nordismen inifrån - Möten-minnen-människor

Åke Landqvist, i 25 år i spetsen för de svenska Norden-föreningarna. Hans bok "Nordismen inifrån" är en självbiografisk skildring av ett kvarts sekel i nordisk tjänst, en genomgång av det nordiska samarbetet under de gyllene åren och en kritisk granskning av nutiden och framtiden för Nordenrörelsen. Förord av Torbjörn Fälldin.

REA, Nytt pris!
Medlem 40 SEK + porto, ej medlem 80 SEK + porto.

Studieplan till Nordismen inifrån möten - minnen - människorBeställ: st.  

Nordisk kust

Nordiskt kust

Vackra bilder och talande texter om folk och farkoster i Norden - från Kvarken i öster till Grönland i väster, från Bornholm i söder till Nordlandet i norr.


REA Nytt pris
Medlem 40 SEK + porto
Ej medlem: 80 SEK + porto.

Gratis studiehandledning finns.Beställ: st.  

En bok till Thorbjörn

En bok till Torbjörn. Vänbok till tidigare statsministern och Föreningen Nordenordföranden Thorbjörn Fälldin skriven av ett tjugotal av hans vänner inom olika samhällsområden där han varit engagerad. Boken ger en bild av en av vårt lands mest framträdande politikers mångsidighet och breda engagemang.

REA, Nytt pris!
Medlem 40 SEK + porto, ej medlem 80 SEK + portoBeställ: st.  

Karelen - ett gränsland i Norden

Karelen - ett gränsland i Norden. Föreningen Nordens årsbok 2007. Karelen är ett av Nordens mest omstridda områden, delat mellan Finland och Ryssland. Gränsen rakt igenom Karelen är inte bara en geografisk skiljelinje, utan avslöjar också en välfärdsklyfta. Vi har låtet ett antal kunniga och initierade skribenter på båda sidan om gränsen berätta om det Karelen som en gång var och om det Karelen som är idag.

REA! Nu 49 SEK + porto, ej medlem: 100 SEK + porto.

Studieplan till Karelen - ett gränsland i NordenBeställ: st.  

Barents - studieplan

Studieplan till Barents - ett gränsland i Norden
Medlem 50 SEK + portoBeställ: st.  

Barents

Barents – ett gränsland i Norden är namnet på Föreningen Nordens årsbok 2008. Området blev en region som en politisk ambition att etablera internationellt samarbete efter Sovjetunionens fall. Barents omfattar landområdet längs kusten mot Barents hav från Nordland i Norge till Uralbergen i Ryssland. Samarbetet omfattar fyra länder – Norge, Sverige, Finland och Ryssland.


REA Nytt pris

Medlem 40 SEK + porto.
Ej medlem 80 SEK + portoBeställ: st.  

Nöd och lust

Nöd och lust - Sverige och Finland i samtid och framtid

heter Föreningen Nordens årsbok 2009.

Den är ett av föreningens bidrag till Märkesåret 2009, det jubileum som uppmärksammar att Sverige förlorade Finland i kriget mot Ryssland 1809. Den behandlar relationer mellan Finland och Sverige från tiden efter andra världskriget och framåt.

 

En studiehandledning är framtagen till boken. Studieplanen visar hur man kan fördjupa sig i materialet och följer samma mall i alla femton avsnitten. Kort beskrivning av kapitlet. Förberedelser inför cirkelträffar. Sök på Internet. Att diskutera. Jämför. Res- och/eller upplevelsemål. Aforism.

Ladda ner Studieplanen till Nöd och lust - Sverige och Finland i samtid och framtid här!


REA Nytt pris
40 SEK+ porto som medlem 80 SEK+ porto ej medlem Studiehandledningen kostar: 50 SEK + portoBeställ: st.  

Namn*  
c/o
Adress*
Postnr*
Ort*
Land
Telefonnr*
E-postadress*
Medlemsnr
Meddelande

 
* obligatorisk uppgift
Webbshop

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening