norden

Föreningen Norden
Hudiksvall/Hälsingland

Föreningen Norden i Hudiksvall bildades 5 oktober 1939. År 2008 slogs föreningen samman med Ljusdalsavdelningen som under en längre tid haft en svag verksamhet. I Nordanstigs kommun har det aldrig bildats någon egen lokalavdelning men många medlemmar i Hudiksvallsavdelningen har varit bosatta i Nordanstig. Under våren 2014 har avdelningen även gått samman med Söderhamnsavdelningen som även den haft problem med sin verksamhet. Tidigare har Bollnäsavdelningen upphört och även deras medlemmar har tillförts den gemensamma avdelningen för Hälsingland. Då Hudiksvall har merparten av samtliga medlemmar i avdelningen har vi valt att kalla avdelningen  Hudiksvall/Hälsingland.

 

Föreningen hade den 31/12 2013 334 enskilda och familjemedlemmar. Dessutom var 3 skol- och 3 biblioteksmedlemmar knutna till avdelningen. Det gör avdelningen till en av de största norr om Stockholm. Genom sammanslagningen med Söderhamn har det tillkommit ett 50-tal medelmmar.

 

Årsavgiften är för enskilda medlemmar är 180 kr och för familje-medlemmar 50 kr. Första året är avgiften för enskilda medlemmar 175 kr och 25 kr för familjemedlemmar.

 

Föreningen arrangerar en mängd olika kulturprogram som på olika sätt belyser olika förhållanden i Norden och dess grannar. Under 2013 arrangerade föreningen på egen hand eller tillsammans med andra inte mindre än 20 kulturprogram med en sammanlagd publik på  c:a 1400 personer.

 

En annan del av verksamheten är resor inom Norden och dess grannområden. Resor som varit mycket uppskattade och som samlat många deltagare.

 

Förutom dessa arrangemang anordnar vi studiecirklar och andra arrangemang för att öka kunskapen om Norden. 

 

 

 


Hudiksvall

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening