norden

Om föreningen


Aktuellt medlemsantal

Föreningen Norden i Huskvarna har 2013 12 31:151 personliga medlemmar samt fyra skolor och tre bibliotek.
 

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor skapar större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

 

På det lokala planet anordnar vi varje vår- och höstsäsong program med nordisk anknytning. Det kan vara i form av föreläsningar, uppläsningar eller utflykter.
 

Varje år anordnar vi också en längre medlemsresa till ett annat nordiskt land. De senaste resorna har gått till Tyska östersjökusten – svenska erövringar under stormaktstiden (2014) , Norge (2013), Finland och Sankt Petersburg (2012), Danmark och gränslandet Slesvig (2011), Island (2010), Norge, Oslo/Stavanger/Bergen (2009), Färöarna (2008), Finland, Valkeakoski/operafestivalen i Nyslott (2007).

 

Vänorter: Danmark: Svendborg, Finland: Kuopio, Norge: Bodö som alla är Jönköpings kommuns vänorter. Huskvarnas Norden-avdelning håller också kontakt med Huskvarnas gamla vänorter Slagelse, Valkeakoski och Kragerö. Vänortskontakterna stöds av Jönköpings kommuns vänortskommitté.


Huskvarna

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening