norden

Om föreningen


Aktuellt medlemsantal

Föreningen Norden i Huskvarna har 2013 12 31:151 personliga medlemmar samt fyra skolor och tre bibliotek.
 

Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan människor skapar större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

 

På det lokala planet anordnar vi varje vår- och höstsäsong program med nordisk anknytning. Det kan vara i form av föreläsningar, uppläsningar eller utflykter.
 

Varje år anordnar vi också en längre medlemsresa till ett annat nordiskt land. De senaste resorna har gått till Norge (2013), Finland och Sankt Petersburg (2012), Danmark och gränslandet Slesvig (2011), Island (2010), Norge, Oslo/Stavanger/Bergen (2009), Färöarna (2008), Finland, Valkeakoski/operafestivalen i Nyslott (2007).

 

Vänorter: Danmark: Svendborg, Finland: Kuopio, Norge: Bodö som alla är Jönköpings kommuns vänorter. Huskvarnas Norden-avdelning håller också kontakt med Huskvarnas gamla vänorter Slagelse, Valkeakoski och Kragerö. Vänortskontakterna stöds av Jönköpings kommuns vänortskommitté.


Huskvarna

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening