norden

Om Föreningen Norden i Malmö

Avdelningen har till ändamål att genom självständig verksamhet främja det nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften.

 

Expeditionen är vanligtvis bemannad de flesta helgfria tisdagar kl 10 - 12.

 

tel: 040-303427
post: Föreningen Norden i Malmö,

c/o Fredrik Jakobsen, Lorensborgsgatan 5c, 2tr, 217 61 Malmö
e-post: norden.malmo@gmail.com

hemsida: www.norden.se/malmo

Facebook sida: http://www.facebook.com/norden.malmo

Facebook grupp: http://www.facebook.com/groups/237219949750863

 

Postgiro 3 97 51-3
Bankgiro 452-5309

 

Klicka här och bli medlem i Föreningen Norden

Anmälan till arrangemang sker enklast via e-post, post eller telefon enligt ovan. Vid avbeställningar för deltagande i arrangemang gäller att om avbokning sker senast sista anmälningsdag utgår ingen avgift och erlagt belopp återbetalas. Om avbokning sker senast 5 dagar före arrangemang utgår en avgift om 20% av deltagaravgiften. Om avbeställning sker senare eller om deltagare uteblir, debiteras full avgift. Om arrangemang ställs in på föreningens initiativ återbetalas förutbetalda avgifter.

 

Har Ni förslag till artiklar eller debattinlägg till hemsidan skicka e-post till goran.hansson@telia.com. Vi förbehåller oss rätten att neka införande resp rätt att fritt redigera inkommet material. För inkommet material ansvaras ej.

 

 

 

Ordföranden har ordet

 

Bästa medlem!

 

  Vi har nyligen genomfört årets sista arrangemang med Föreningen Norden i Malmö. Sist ut var ett intressant och välbesökt föredrag med Thorsten Hallin där han kåserade kring Skånska Skrönor. Men lugn vi har en ny termin framför oss med nya spännande arrangemang, som vi hoppas skall falla Er väl i smaken.

   Vårt samarbete med Limhamns Arkeologisällskap, Svenska Turistföreningen Sydväst och de övriga lokalavdelningarna för Föreningen Norden i Skåne fortsätter. Vi har även ett bra samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan och MKB. Samarbetet med andra föreningar och studieförbunden har resulterat i att vi fått bättre förutsättningar för genomförande av våra arrangemang.  Vår viktigaste resurs för att utveckla föreningen är däremot Ni, kära medlemmar. Vi behöver fler som aktivt kan bidra med sitt engagemang för föreningen. Hör gärna av Er till valberedningen eller styrelsen om Ni kan bidra. Vi behöver även Era åsikter om hur vi skall gå vidare inom föreningen. I dag sker alla föreningsaktiviteter på initiativ från styrelsen men det skulle vara bra för föreningens vitalitet om det kunde bildas olika intressegrupper inom föreningen.

   Vi gör två utskick med post till medlemmar per år. Det är kostnadskrävande.  Mellan dessa utskick vill vi också kunna kommunicera med Er. Elektronisk kommunikation är kostnadseffektivt men dessvärre når vi inte Er alla. Vi finns på Facebook som ”Föreningen Norden i Malmö” både som grupp och med egen sida. Följ gärna med, gilla och sätt Era avtryck. E-post är ett mycket effektivt sätt att kommunicera men vi saknar e-postadresser till flera av Er. Kan Ni bistå med Er?

   Vårt samarbete med Föreningen Norden i Langeskov har dessvärre under det gångna året gått lite på sparlåga delvis beroende på svag ekonomi men mest beroende på brist på resurspersoner.

 

Bästa hälsningar

Göran Hansson, ordförande

 

 


 


Malmö

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00 Fax +46 (0)8 506 113 20

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening