norden

Om Föreningen Norden i Malmö

Avdelningen har till ändamål att genom självständig verksamhet främja det nordiska samarbetet i enlighet med föreningens syften.

 

post: Föreningen Norden i Malmö,

c/o Fredrik Jakobsen, Lorensborgsgatan 5c, 2tr, 217 61 Malmö
e-post: norden.malmo@gmail.com

hemsida: www.norden.se/malmo

Facebook sida: http://www.facebook.com/norden.malmo

Facebook grupp: http://www.facebook.com/groups/237219949750863

 

Postgiro 3 97 51-3
Bankgiro 452-5309

 

Klicka här och bli medlem i Föreningen Norden

Anmälan till arrangemang sker enklast via e-post, post eller telefon enligt ovan. Vid avbeställningar för deltagande i arrangemang gäller att om avbokning sker senast sista anmälningsdag utgår ingen avgift och erlagt belopp återbetalas. Om avbokning sker senast 5 dagar före arrangemang utgår en avgift om 20% av deltagaravgiften. Om avbeställning sker senare eller om deltagare uteblir, debiteras full avgift. Om arrangemang ställs in på föreningens initiativ återbetalas förutbetalda avgifter.

 

Har Ni förslag till artiklar eller debattinlägg till hemsidan skicka e-post till goran.hansson@brosarp.nu. Vi förbehåller oss rätten att neka införande resp rätt att fritt redigera inkommet material. För inkommet material ansvaras ej.

 

 

 

Ordföranden har ordet

 

Kära Nordenvänner!

 

Vi befinner oss mitt i den nordiska sommaren med härliga långa kvällar och dagar varvade med regn och solsken. Kanske är det inte rätt tillfälle att påminna om att det kommer en höst också men det gör det och den kommer inte bara med mörka kvällar utan också med ett spännande program i regi av Föreningen Norden.

 

Det blir bl.a. fyra stycken föredrag med start den 18 september. Ofta har vi fokus på aktuella nordiska frågor som vårt föredrag om den gemensamma nordiska arbetsmarknaden. Andra gånger försöker vi koppla andra aktuella frågor till nordiska förhållanden som i föredraget som handlar om vad Ukraina kan lära sig av Norden. Ett annat av våra föredrag handlar om den dynamiska och spännande gränsregionen mellan Tyskland och Danmark. Visste ni att det finns en danskspråkig minoritet på den tyska sidan och en tyskspråkig minoritet på den danska sidan? Någon gång är föredragen inte direkt kopplade till det nordiska men kanske spännande ändå som i mitten av november när Östlund från Historiska institutionen i Lund berättar om hur svenska sjömän förslavades i Medelhavsvärlden på 1600- och 1700-talen.

 

Vi har också två bussturer inplanerade. Den första bussturen följer upp på föredraget om den dansk-tyska gränsregionen och går följaktligen till den regionen. Den andra bussturen som går till nordöstra Skåne är ett samarrangemang med STF.

 

Sist men inte minst genomför vi en endagsfestival med konserter, workshops och visstugor med Nordiska visor och medeltida ballader. Arrangemanget genomförs tillsammans med nätverket ”Visstuga i Malmö” och ”Visans vänner” i Malmö .

 

Varje arrangemang har en ansvarig kontaktperson som tar hand om såväl frågor som anmälningar. Observera också att eventuella förändringar annonseras ut på hemsida och på Facebookgrupp. Av kostnadsskäl har vi valt att styra över mer av vår kommunikation till elektroniska media. Följ oss därför på vår hemsida www.norden.se/malmo eller gilla oss på Facebook, www.facebook.com/norden.malmo.

 

Bästa hälsningar

Fredrik Jakobsen, ordförande 

 

 


 


Malmö

Föreningen Norden
Box 22 087
SE-104 22 Stockholm

Hantverkargatan 29, 1 tr Stockholm

Tel +46 (0)8 506 113 00

foreningen@norden.se

facebooklogo
Följ oss på facebook

Hitta din lokala förening